MTÜ Adavere Mõisa Selts (edaspidi AMS) on loodud 24.novembril 2003.a. Seltsi asukohaks on Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond. AMS ülesandeks on piirkonna elanikele vabaharidusvõimaluste loomine, huvialaringide töö korraldamine, rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja elustamine, kultuuriürituste korraldamine, aktiivse ja ettevõtliku mõttelaadi propageerimine valla elanike hulgas.

 

Oma eesmärkide saavutamiseks on AMS korraldanud huviringide tööd (naisansambel, eakate jututuba, beebikool, käsitöö, 4H klubi jt). Oleme korraldanud Adavere piirkonna elanikele mitmeid kultuuriüritusi (näiteks perepäev, Jüripäev, Jaanipäev, kontserdid, etendused jne), mis on valminud tihedas koostöös Adavere Põhikooli ja lasteaiaga. Traditsiooniliselt korraldab AMS lastele suviseid töö- ja puhkelaagreid. 

 

Seltsi eestvedajaks on Evi Rohtla (Adavere Vaba Aja Keskuse juhataja). 

 

 

Tihendame koostööd teiste seltside ja vallavalitsusega ning kaasame aktiivselt tegevusse Adavere inimesi. Plaanis on jätkata ürituste ja lastelaagri korraldamist ning pöörata pidevat tähelepanu Adavere heakorrale aidates ise kaasa nõrkuste likvideerimisele.

Rahaliselt toetab AMS tegevust Põltsamaa Vallavalitsus, lisaks taotleme lisaraha erinevatest fondidest ja programmidest.